Reklama

Matematika 8 levně

98 Kč Matematika 8 II.díl - Šarounová Alena

Součást jednoduše, logicky a čtivě zpracované řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy. Klade důraz na vlastní zkušenost žáků, na přiměřenou motivaci a výběr úloh, se kterými se děti v praxi skutečně setkávají. Zajímavá grafická úprava poskytuje velkou zásobu úloh vhodných k procvičování učiva. Na konci každého dílu jsou jednoduché ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
98 Kč
Zobrazit v e-shopu
NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
105 Kč
Zobrazit v e-shopu

106 Kč Matematika 8 I.díl | Alena Šarounová

Matematika 8 I.díl | Součást jednoduše, logicky a čtivě zpracované řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy. Klade důraz na vlastní zkušenost žáků, na přiměřenou motivaci a výběr úloh, se kterými se děti v praxi skutečně setkávají. Zajímavá grafická úprava poskytuje velkou zásobu úloh vhodných k procvičování učiva. Na konci každého dílu jsou jednoduché ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Matematika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
106 Kč
Zobrazit v e-shopu

106 Kč Matematika 8 II.díl | Alena Šarounová

Matematika 8 II.díl | Součást jednoduše, logicky a čtivě zpracované řady učebnic matematiky pro 2. stupeň základní školy. Klade důraz na vlastní zkušenost žáků, na přiměřenou motivaci a výběr úloh, se kterými se děti v praxi skutečně setkávají. Zajímavá grafická úprava poskytuje velkou zásobu úloh vhodných k procvičování učiva. Na konci každého dílu jsou jednoduché ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Matematika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
106 Kč
Zobrazit v e-shopu

106 Kč Matematika 8 - Molnár Josef

Třetí díl moderní ucelené edice učebnic pokračuje v představení vlastností výrazů, lineárních rovnic, druhé mocniny a odmocniny, Pythagorovy věty. Věnuje pozornost operacím s množinami a konstrukčním geometrickým úlohám včetně nových informací o vlastnostech kruhu a válce. Graficky nadstandardní učebnice obsahuje řadu ilustračních obrázků, grafů a ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
106 Kč
Zobrazit v e-shopu

108 Kč Matematika 8 pro základní školy Algebra | Michal Čihák

Matematika 8 pro základní školy Algebra | Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ, zpracované podle požadavků RVP. Ke každé učebnici je určen jeden pracovní sešit. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací doložka MŠMT.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Matematika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
108 Kč
Zobrazit v e-shopu

108 Kč Matematika 8 pro základní školy Geometrie | Michal Čihák

Matematika 8 pro základní školy Geometrie | Učebnice algebry a geometrie provázené pracovními sešity jsou třetí částí nové řady učebnic matematiky pro 2. stupeň ZŠ, zpracované podle požadavků RVP. Ke každé učebnici je určen jeden pracovní sešit. Na učebnice i pracovní sešity se vztahuje schvalovací doložka MŠMT.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Matematika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
108 Kč
Zobrazit v e-shopu

110 Kč Matematika 8 - Coufalová Jana

V učebnici pro 8. ročník najdete tato témata: druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, mocniny s přirozeným mocnitelem, kruh a kružnice, výrazy, válec, lineární rovnice, konstrukční úlohy, statistika.

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
110 Kč
Zobrazit v e-shopu

106 Kč Matematika 2 pro 8. ročník základní školy - Kadleček Jiří, Odvárka Jiří

Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
106 Kč
Zobrazit v e-shopu

106 Kč Matematika 3 pro 8. ročník základní školy - Kadleček Jiří, Odvárko Oldřich

Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
106 Kč
Zobrazit v e-shopu
Reklama


Statistiky
1 120

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 377 714

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží