Reklama

Mytologie levně

cena od 140 Kč

211 Kč Encyklopedie indické mytologie | Jan Filipský

Encyklopedie indické mytologie | Přední český indolog nás bezpečně provází pro laika na první pohled nepřehlednou řadou indických božstev i nábožensko-filozofických systémů (hinduismus, buddhismus, džinismus, lamaismus a řada dalších). Předností encyklopedie je jak esejistická forma výkladu (v návaznosti na nejznámější indické mýty), tak množství vyobrazení, které přibližují pro ...

Knihy, mapy | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny & fakta | Všeobecné a ostatní

Eva Kavinová
cena obchodu:
211 Kč
Zobrazit v e-shopu

223 Kč Orientální mytologie - masky bohů - Campbell Joseph

  Rok vydání: 2006 Počet stran:  495 Formát: Brožovaná   Kniha zkoumá východní mytologii tak, jak se rozvinula v odlišných náboženstvích Egypta, Číny, Indie a Japonska. Je součástí série Masky bohů, jednoho z Campbellových mistrovských děl. Sám autor říká, že hlavním ...

Knihy | Náboženství, mystika, alchymie | Mytologie, báje, legendy

Knihy Dobra
cena obchodu:
223 Kč
Zobrazit v e-shopu

225 Kč Mytologie - Barthes Roland

  Rok vydání: 2011 Počet stran:  171 Formát: Brožovaná Zboží lze zakoupit pouze v E-SHOPU.   Mytologie jsou jedním z nejvýznamnějších Barthesových děl. Úvodní část tvoří řada krátkých a snad až překvapivě zábavných, ovšem mimořádně dobře propracovaných úvah o ...

Knihy | Náboženství, mystika, alchymie | Mytologie, báje, legendy

Knihy Dobra
cena obchodu:
225 Kč
Zobrazit v e-shopu

231 Kč Řecká mytologie pro začátečníky

... ? Byli bychom schopni definovat naši společnost a sami sebe bez jakéhokoli odkazu na velkolepé, skvostné, vášnivé, vzrušující i odporné činy obyvatel Olympu? Řecká mytologie pro začátečníky čtenářům představuje panteon – nesmrtelný soubor darebáků, hrdinů, vyvrhelů i krutovládců – a příběhy o těchto božstvech i jejich jednání se smrtelníky. Pátrá ...

knihshop.cz
cena obchodu:
231 Kč
Zobrazit v e-shopu

241 Kč Primitivní mytologie - Masky Bohů - Campbell Joseph

Rok vydání: 2008 Počet stran: 428 Formát: Brožovaná Primitivní kořeny mytologie světa jsou zde zkoumány ve světle nejnovějších objevů v archeologii, antropologii a psychologii. Potvzuje myšlenku, že lidská rasa je jednotná nejen ve své biologii, ale také ve své duchovní historii, která se ...

Knihy | Náboženství, mystika, alchymie | Mytologie, báje, legendy

Knihy Dobra
cena obchodu:
241 Kč
Zobrazit v e-shopu

243 Kč Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie | Josef Kolmaš

Malá encyklopedie tibetského náboženství a mytologie | Autor, jeden z největších světových znalců Tibetu a jeho civilizace, přináší po úvodní stati abecedně členěný výklad rozličných aspektů náboženských systémů: vedle specifické formy buddhismu známé také jako lamaismus s jeho sektami či odnožemi (Červené, Žluté čepice) je to i domácí synkretické náboženství bönismus. Text se věnuje i dodnes živé a ...

Knihy, mapy | Populárně naučná pro dospělé | Duchovní literatura | Východní filozofie

Eva Kavinová
cena obchodu:
243 Kč
Zobrazit v e-shopu

246 Kč Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu | Jiří Prosecký

Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu | Slovník zahrnuje bohy a mýty Sumerů, Akkadů (resp. Asyřanů a Babylóňanů), Chetitů, Churritů, Elamejců, Peršanů, Médů a dalších etnik oblasti Předního východu, tedy území od Mezopotámie po Malou Asii. Tato oblast tvořila jednu z civilizačních kolébek a významně ovlivnila na jedné straně autory Bible, na straně druhé Řeky a Římany. Mnohé mýty – za ...

Knihy, mapy | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny & fakta | Všeobecné a ostatní

Eva Kavinová
cena obchodu:
246 Kč
Zobrazit v e-shopu

248 Kč Primitivní mytologie | Joseph Campbell

Primitivní mytologie | ... antropologie a psychologie. Joseph Campbell a Bill Morgers získali miliony čtenářů díky SÍLE MÝTU a předali jim bohatý odkaz a vzrušení z celoživotního studia světové mytologie. MASKY BOHA jsou jedním z Campbellových mistrovských děl. Při dokončování této knihy napsal: "Hlavním výsledkem pro mne bylo, že jsem dosáhl potvrzení myšlenky, kterou ...

Knihy, mapy | Populárně naučná pro dospělé | Astrologie, esoterika, záhady | Okultní vědy

Eva Kavinová
cena obchodu:
248 Kč
Zobrazit v e-shopu

252 Kč Věčná dramata / Skrytý smysl řecké mytologie - Edinger Edward F.

... stran: 224 Formát: Brožovaná     Významný americký psycholog hledá odpověď na otázku zda má řecká mytologie co říci současnému člověku. Vychází přitom z předpokladu, že každá mytologie je sebevyjádřením hlubinných úrovní lidské duše. V mýtech se setkáváme se specifickými formami a obrazy ...

Knihy | Náboženství, mystika, alchymie | Mytologie, báje, legendy

Knihy Dobra
cena obchodu:
252 Kč
Zobrazit v e-shopu

256 Kč Encyklopedie keltské mytologie | Jitka Vlčková

Encyklopedie keltské mytologie | Historička a archeoložka J. Vlčková představuje čtenářům svět svébytných keltských mýtů, tak jak je doložen písemnými prameny, archeologickými výzkumy, ale i jejich pozdějším zpracováním, mj. v pověstném Artušovském cyklu, který vstoupil do obecného povědomí. Po kratší úvodní stati se kniha v abecedním pořádku věnuje jednotlivým keltským božstvům a ...

Knihy, mapy | Učebnice, odborná literatura | Společenské, humanitní vědy | Historie

Eva Kavinová
cena obchodu:
256 Kč
Zobrazit v e-shopu
Reklama


Statistiky
2 238

vyhledáváme u více než 2 200 e-shopů

7 526 022

srovnáváme ceny více než 7 milionů zboží