Reklama

Studia Karies levně

239 Kč Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu | Vilém Novotný

Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu | ... konstruktivistických pozic, shrnuje poznatky získané v explorační fázi výzkumu vývoje českého studia veřejných politik, které pro lepší porozumění zasazuje do evropského kontextu. Dospívá k závěru, že české studium veřejných politik výrazně nezaostává za studiem francouzským a německým, nicméně jeho dalšímu rozvoji paradoxně brání relativní úspěch ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
239 Kč
Zobrazit v e-shopu

239 Kč MBA studium v podmínkách české praxe | Petr Otáhal

MBA studium v podmínkách české praxe | Kniha jako jediná na trhu analyzuje a popisuje současný trh s MBA studiem v České republice a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi, na nichž je možné MBA v Česku studovat.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Společenské a humanitní vědy | Pedagogika a didaktika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
239 Kč
Zobrazit v e-shopu
NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
242 Kč
Zobrazit v e-shopu

247 Kč Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)?

... na uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si uchazeč o studium ověří své schopnosti. Určeno zejména k přípravě na Fakultu sociálních studií MU v Brně, Fakultu humanitních studií UK v Praze, Fakultu humanitních studií UTB ve Zlíně, Právnickou fakultu UK v Praze, Právnickou fakultu UP v Olomouci, Právnickou ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
247 Kč
Zobrazit v e-shopu

248 Kč MBA studium v podmínkách české praxe - Současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR

... knihy je seznámení čtenáře s problematikou studia MBA, a to jak v České republice, tak i ve světě. Kniha jako jediná na trhu analyzuje a popisuje současný trh s MBA studiem v České republice a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi, na nichž je možné MBA v Česku studovat. Kniha nabízí pohled na současné problémy studia MBA a v reakci na ně ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
248 Kč
Zobrazit v e-shopu

249 Kč Studia Capuccinorum Boziniensia III.

STUDIA Pavel Prihatný Prečo crocpía v Sir 6,22 ? Disciplína cesty za múdrosťou James L. Crenshaw Múdrosť a múdry. O poznaní a nepoznaní Ľubomír Kanka Chápanie tajomstva Vtelenia v Ordináciách Jána Dunsa Scota Vladimír Rábik Počiatky konventu klarisiek v Trnave v stredoveku Rastislav Luz Fundácie grófov zo Svätého Jura a Pezinka ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
249 Kč
Zobrazit v e-shopu

250 Kč Základy matematiky pro studium na ekonomických fakultách | Barbora Batíková,Jiří Hnezler,Hana Hladíková,Eva Nešverová

Základy matematiky pro studium na ekonomických fakultách | ... matematiky nejen na ekonomických fakultách, ale i na dalších vysokých školách netechnického směru. Je psána formou přístupnou i studentům s horšími předpoklady pro studium matematiky. Vykládaná látka je přiblížena srozumitelným jazykem, čtenáři tak mohou nejen zvládnout základní početní postupy, ale i porozumět pojmům, jejichž osvojení je nutné ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
250 Kč
Zobrazit v e-shopu

251 Kč Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)? | neuvedený autor

Chcete se dostat na fakultu sociálních studií (věd)? | ... na uvedené vysoké školy. Zároveň obsahuje také kompletní přijímací test, ve kterém si uchazeč o studium ověří své schopnosti. Určeno zejména k přípravě na Fakultu sociálních studií MU v Brně, Fakultu humanitních studií UK v Praze, Fakultu humanitních studií UTB ve Zlíně, Právnickou fakultu UK v Praze, Právnickou fakultu UP v Olomouci, Právnickou ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Středoškolská výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
251 Kč
Zobrazit v e-shopu

257 Kč Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 | Ladislav Tkáčik

Studia doctoralia Tyrnaviensia 2013 | ... ktorý sa uskutočnil 6. februára 2013. Tradícia doktorandských dní, ktorá má na svetových univerzitách svoje pevné miesto, opäť priniesla študentom doktorandského štúdia vzájomné obohatenie, vyvolala plodnú diskusiu, v mnohých prípadoch poukázala na interdisciplinaritu a metodologické prieniky skúmaných tém, a v neposlednom rade poskytla príležitosť ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
257 Kč
Zobrazit v e-shopu

257 Kč Dianetika: Pôvodná štúdia | L. Ron Hubbard

Dianetika: Pôvodná štúdia | Odkryte PRVÉ PRELOMOVÉ OBJAVY odhaľujúce tajomstvá mysle Dianetika: Pôvodná štúdia je prvý Hubbardov popis Dianetiky. Pôvodne koloval ako rukopis v kruhu pár priateľov, no čoskoro sa začal kopírovať a odovzdávať z ruky do ruky a doslova obehol zemeguľu. Výsledná ústna propaganda priliala olej do ohňa. Na základe tisícov listov so žiadosťami o ...

Knihy ve slovenštině | Populárně naučná pro dospělé | Duchovní literatura | Jiná náboženství, sekty

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
257 Kč
Zobrazit v e-shopu
Reklama


Statistiky
1 141

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 399 776

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží