Dudák Vladislav, Mareda Richard, Adamová Lenka, Ventura Václav, Inquort René: Občanská výchova pro 8. ročník základní školy levně

cena od 46 Kč

78 Kč Hudební výchova pro 8.r. základní školy Metodická příručka | Alexandros Charalambidis

Hudební výchova pro 8.r. základní školy Metodická příručka | Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami hudebních ukázek potřebných pro práci s učebnicí. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka pro ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
78 Kč
Zobrazit v e-shopu

76 Kč Občanská výchova 8.ročník ZŠ - pracovní sešit NOVĚ | Oldřich Müller

Občanská výchova 8.ročník ZŠ - pracovní sešit NOVĚ | Praxcovní sešit k učebnici Občanské výchovy pro 8.ročník ZŠ NOVĚ * člověk a dospívání *člověk hledající společenství *člověk hledající svůj svět *člověk hledající sám sebe *člověk a předpoklady soužití *člověk a předpoklady zapojení do lidské spolupráce *člověk a předpoklady harmonického soužití se světem

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
76 Kč
Zobrazit v e-shopu

81 Kč Příručka pro učitele k chemii pro 8.a 9. ročník základní školy | Hana Čtrnáctová

Příručka pro učitele k chemii pro 8.a 9. ročník základní školy | Metodická příručka obsahuje standardně náměty a doporučení učitelům pro práci s učebnicemi. Pro každý ročník je připravena jedna barevná učebnice formátu A5 doplněná pracovním sešitem. Učebnice i pracovní sešity mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
81 Kč
Zobrazit v e-shopu

90 Kč Literární výchova pro 9.ročník základní školy | Vladimír Nezkusil

Literární výchova pro 9.ročník základní školy | Moderní učebnice literární výchovy zpracované v souladu s RVP ZV počítají se součinností žáků a podněcují k hledání vlastních postojů k literatuře. Vybrané ukázky postihují podstatné rysy literárního vývoje a zároveň respektují zájmy mladého čtenáře.Má aschvalovaxí doložku MŠMT.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Český jazyk

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
90 Kč
Zobrazit v e-shopu

91 Kč Angličtina pro 8. ročník základní školy | Zahálková Marie

Angličtina pro 8. ročník základní školy | Učebnice, pracovní sešit a metodická kniha pro učitele tvoří další díl ucelené řady pro výuku angličtiny od 1. do 9. ročníku ZŠ. Mají nově udělenou schvalovací doložku MŠMT. Svou metodou a grafickou úpravou a pojetím vycházejí zcela z toho, na co jsou uživatelé učebnic zvyklí z předchozích částí řady pro nižší ročníky.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Cizí jazyky | Angličtina

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
91 Kč
Zobrazit v e-shopu

100 Kč Hudební výchova pro 4. ročník základní školy Metodická příručka | Lišková Marie Mgr.

Hudební výchova pro 4. ročník základní školy Metodická příručka | Metodická příručka obsahuje doporučení a náměty učitelům pro práci s učebnicí. Ucelená řada nových učebnic zpracována podle vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami hudebních ukázek potřebných pro práci s učebnicí. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka pro ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
100 Kč
Zobrazit v e-shopu

98 Kč Literární výchova pro 6.a 7.ročník základní školy | Vladimír Nezkusil,Miroslava Jakešová

Literární výchova pro 6.a 7.ročník základní školy | Moderní učebnice literární výchovy zpracované v souladu s RVP ZV počítají se součinností žáků a podněcují k hledání vlastních postojů k literatuře. Vybrané ukázky postihují podstatné rysy literárního vývoje a zároveň respektují zájmy mladého čtenáře.Má aschvalovaxí doložku MŠMT.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Český jazyk

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
98 Kč
Zobrazit v e-shopu

104 Kč Chemie pro 8. ročník základní školy | Hana Čtrnáctová

Chemie pro 8. ročník základní školy | Dvoudílná řada učebnic pro 8. a 9. ročník ZŠ. Pro každý ročník je připravena jedna barevná učebnice formátu A5 doplněná pracovním sešitem. Učitelům je k dispozici jedna společná metodická příručka. Učebnice i pracovní sešity mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
104 Kč
Zobrazit v e-shopu

105 Kč Literární výchova pro 9.ročník základní školy | Vladimír Nezkusil

Literární výchova pro 9.ročník základní školy | ... pro druhý stupeň ZŠ. Tato řada učebnic získala prestižní ocenění Zlatá stuha, kterou každoročně pořádá česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) společně s Obcí spisovatelů a překladatelů, a novou doložku MŠMT. Právem se tak řadí mezi moderní učebnice literární výchovy, které jsou v souladu s RVP pro základní vzdělávání.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Český jazyk

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
105 Kč
Zobrazit v e-shopu

106 Kč Občanská výchova pro 7.ročník základních škol | Vladislav Dudák

Občanská výchova pro 7.ročník základních škol | ... víceletých gymnázií. Ucelená, prakticky zaměřená řada učebnic na příkladech blízkých věku žáků probírá učivo dané osnovami vzdělávacího programu Základní škola. Pro každý ročník je určena jedna barevná učebnice formátu A5, obsahující množství úkolů a námětů pro tvořivou práci ve vyučování. Učebnice mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT ČR.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
106 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 204

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

6 108 928

srovnáváme ceny více než 6 milionů zboží