Príprava do prímy - slovenský jazyk a literatúra pre 5. ročník ZŠ levně

cena od 57 Kč

89 Kč Metodická příručka k vyučování českému jazyku a literatuře v 1.ročníku | Václav Mertin

Metodická příručka k vyučování českému jazyku a literatuře v 1.ročníku | Metodická příručka k řadě učebnic pro prvňáčky, podle níž se žáci učí číst na základě analyticko-syntetické metody s tvorbou slabik, poskytuje učitelům rady, jak pracovat s jednotlivými díly řady, ale také mnoho dalších zajímavých poznatků – o diagnostice čtení a psaní, o poruchách čtení a psaní apod.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Český jazyk

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
89 Kč
Zobrazit v e-shopu

89 Kč Český jazyk pro 5. ročník Pracovní sešit - Košťák Jaromír

Pracovní sešit volně navazuje na učebnici českého jazyka nakladatelství Didaktis, ale je vhodný jako doplňující materiál i k jiným učebnicím. Úkoly jsou zde uspořádány podle tematických celků, takže je lze libovolně zařazovat do výuky podle potřeb žáků. Obsahuje velké množství cvičení různých forem (doplňování, samostatná ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
89 Kč
Zobrazit v e-shopu

107 Kč Cvičenia z anglického jazyka pre 5. ročník základnej školy | Monika Srnková; Eva Kollerová

Cvičenia z anglického jazyka pre 5. ročník základnej školy | Cvičenia sú určené žiakom 5. ročníka na zopakovanie učiva z anglického jazyka z I. stupňa. Sú vybrané a zostavené podľa požiadaviek ISCED1 a SERR pre cudzie jazyky, úroveň A1. Cvičenia ponúkajú gramatiku v kocke podľa slovných druhov, preveria schopnosť porozumieť písanému i hovorenému textu (Reading Comprehension, Dictations). Poskytujú ...

Knihy ve slovenštině | Učebnice, odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování, souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
107 Kč
Zobrazit v e-shopu

89 Kč Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl - Pracovný zošit | D. Kovárová,A. Kurtulíková

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl - Pracovný zošit | Sériu pracovných zošitov zo slovenského jazyka uzatvára pracovný zošit pre 4. ročník. Ponúka inovatívny spôsob práce, pri ktorom si žiaci precvičujú pravopisnú, morfologickú, lexikálnu ... možno nájsť aj explanáciu problematických pravopisných javov a ich precvičovanie. Podporou pre pracovný zošit sú i zvukové nahrávky spojené s cvičeniami v kapitole ...

Knihy ve slovenštině | Učebnice, odborná literatura | Společenské, humanitní vědy | Jazykověda, literární věda, slovníky

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
89 Kč
Zobrazit v e-shopu

96 Kč Ruský jazyk pre 5. roč. - PZ, 11. vyd | Elena Kováčiková

Ruský jazyk pre 5. roč. - PZ, 11. vyd | Pracovný zošit je dôležitou súčasťou výučby ruského jazyka v počiatočnej fáze, t.j. v azbukovom období. Toto obdobie je venované nácviku čítania a písania, žiaci sa tak pripravujú na sluchové vnímanie ruskej reči i na jej písomnú podobu. Zošit obsahuje 22 lekcií, v ktorých si žiaci precvičujú písomnú azbuku, upevňujú si základné pravopisné pravidlá ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
96 Kč
Zobrazit v e-shopu

107 Kč Český jazyk 5 - pracovní učebnice pro 5. ročník | Rubínová Jitka

Český jazyk 5 - pracovní učebnice pro 5. ročník | V pracovní učebnici jsou cvičení na opakování psaní I, Í, Y, Ý v kořenu slov a cvičení na procvičení stavby slov, psaní skupin písmen BĚ, BJE, VĚ, VJE, PĚ, předpon S, Z, VZ, vzorů podstatných jmen, pravopisu v koncovkách podstatných jmen, stavby vět, shod

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
107 Kč
Zobrazit v e-shopu

112 Kč Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl - Dienerová Eva

... Vybrané texty sú prirodzené, veku primerané a adekvátne nasýtené gramatickými javmi. Nácvičné diktáty sú súčasťou Pravopisných cvičení pre 1. ročník . Nadväzujú na učivo šlabikárov pre 1. ročník a zodpovedajú Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na žiakov 1. ročníka v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
112 Kč
Zobrazit v e-shopu

105 Kč Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl | Terézia Lampartová

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 7. - 9. ročník základných škôl | Pracovné zošity obsahujú veľa zaujímavých úloh na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Hlavná obsahová stránka je zameraná na overenie, precvičenie a utvrdzovanie gramatických a pravopisných vedomostí pre dané ročníky. Aktualizované vydanie.

Knihy ve slovenštině | Učebnice, odborná literatura

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
105 Kč
Zobrazit v e-shopu

120 Kč Přehledy českého jazyka 3.-5. ročník a úvod do 6. ročníku - Bradáčová Lenka

Příručka sumarizuje učivo na úrovni RVP ZV v podobě přehledů, paradigmat, schémat a myšlenkových map. Pro všechny obsažené jazykové jevy zde najdou žáci i vhodné příklady. Příručka jim bude sloužit po dobu čtyř let a pomůže rozvíjet jejich kompetence k učení.

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
120 Kč
Zobrazit v e-shopu

111 Kč Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základných škôl | Terézia Lampartová

Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. a 4. ročník základných škôl | ... najmä pri precvičovaní gramatických a pravopisných javov, ktoré im robia najväčšie problémy. Na spestrenie sa v niektorých kapitolách nachádzajú žartovné a úsmevné úlohy. Prínosom sú tiež prémiové úlohy pre šikovnejších žiakov a záverečné testy pre každý ročník Si múdra hlavička? s bodovým vyhodnotením. Zbierku dobre využijú aj žiaci v 5. ročníku.

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
111 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 207

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

5 272 783

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží