Environmentálne aspkty v kriminalistike a kriminológii levně

207 Kč Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie | Petr Jemelka

Reflexe environmentální problematiky v dějinách české a slovenské filosofie | ... člověka a světa), navíc nabývající na naléhavosti v kontextu globální krize životního prostředí. Kniha je pokusem tuto mezeru zaplnit. Představuje českou a slovenskou environmentální filosofii v dobových i systematických souvislostech s důrazem na autory, kteří svým myšlením i volbou tématu dokázali překročit obvyklý dobový rámec. Je tak doplněním ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Duchovní literatura

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
207 Kč
Zobrazit v e-shopu

232 Kč Faktory vplývajúce na environmentálne postoje žiakov základných škôl | Viera Peterková

Faktory vplývajúce na environmentálne postoje žiakov základných škôl

Knihy ve slovenštině | Ostatní | Nezařazeno

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
232 Kč
Zobrazit v e-shopu

253 Kč Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov | MURANSKY,BADIDA

Environmentálne aspekty navrhovania strojárskych objektov

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Hospodářství a technické vědy | Strojírenství

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
253 Kč
Zobrazit v e-shopu

279 Kč Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

... předškolního věku a je rozdělena do tří částí. V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Stručně a srozumitelně jsou na začátku textu vysvětleny důvody začlenění environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji do rámcových vzdělávacích programů. Důraz je kladen na ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
279 Kč
Zobrazit v e-shopu

281 Kč Kompendium kriminológie | Peter Polák,Marcela Tittlová

Kompendium kriminológie | Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom, aj keď spravidla patrí medzi voliteľné predmety.

Knihy ve slovenštině | Učebnice, odborná literatura | Vysokoškolská výuka

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
281 Kč
Zobrazit v e-shopu

296 Kč Environmentální výchova pro ZŠ a SŠ - Tři kroky k aktivnímu ... - Šebešová Petra, Šimonová Petra

Rok vydání: 2013 Počet stran: 224 Formát: Brožovaná     Jednou ze základních občanských i lidských potřeb je cítit se dobře v prostředí, ve kterém žijeme. Občanské sdružení TEREZA, z jehož dílny vyšel tento manuál, usiluje o to, aby děti měly rády přírodu a místo, kde ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
296 Kč
Zobrazit v e-shopu

296 Kč Podniková environmentální strategie | Josef Krause

Podniková environmentální strategie | Předložená monografie se věnuje strategii podniku v souvislosti s problémem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je uvedena metodika použitá při zpracování publikace. Ve druhé jsou uvedeny základní pojmy, které se týkají strategie a udržitelného rozvoje. Třetí kapitola ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Přírodní vědy | Životní prostředí a ekologie

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
296 Kč
Zobrazit v e-shopu

310 Kč Podniková environmentální strategie - Krause Josef

Předložená monografie se věnuje strategii podniku v souvislosti s problémem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Kniha je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je uvedena metodika použitá při zpracování publikace. Ve druhé jsou uvedeny základní pojmy, které se týkají strategie a udržitelného rozvoje. Třetí kapitola ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
310 Kč
Zobrazit v e-shopu

352 Kč Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání

... předškolního věku a je rozdělena do tří částí. V teoretické části je představena inovativní koncepce environmentální výchovy, včetně modelově očekávaných výstupů. Stručně a srozumitelně jsou na začátku textu vysvětleny důvody začlenění environmentální výchovy a výchovy k udržitelnému rozvoji do rámcových vzdělávacích programů. Důraz je kladen na ...

Filmy, knihy, hry | Učebnice

patro.cz
cena obchodu:
352 Kč
Zobrazit v e-shopu

379 Kč Ekologická a environmentální výchova Příručka učitele | Šimonová Petra

Ekologická a environmentální výchova Příručka učitele | Součástí kompletu Ekologická a environmentální výchova je metodická příručka, která pomáhá učiteli konkretizovat vědomosti a dovednosti, postoje a hodnoty, jež si mají žáci prostřednictvím ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Jiné předměty

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
379 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 209

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

4 700 697

srovnáváme ceny více než 4 milionů zboží