Člověk ve společnosti učebnice občanské a rodinné výchovy pro 9. ročník základní školy pro sluchově postižené levně

cena od 185 Kč

227 Kč Angličtina pro 8. ročník základní školy - Zahálková Marie

Učebnice, pracovní sešit a metodická kniha pro učitele tvoří další díl ucelené řady pro výuku angličtiny od 1. do 9. ročníku ZŠ. Mají nově udělenou schvalovací doložku MŠMT. Svou metodou a grafickou úpravou a pojetím vycházejí zcela z toho, na co jsou uživatelé učebnic zvyklí z předchozích částí řady pro nižší ročníky.

Filmy, knihy, hry | Učebnice

patro.cz
cena obchodu:
227 Kč
Zobrazit v e-shopu

227 Kč Angličtina pro 4.ročník základní školy - Zahálková Marie

... ZŠ navazuje na Angličtinu pro 3. ročník ZŠ.. K učebnici existuje i pracovní sešit. Výhodou této řady angličtin je, že autorka je zkušená učitelka a současně zkušená autorka učebnic a učebních textů pro děti daného věku. Snaží se žáky motivovat k učení se angličtině, nezatěžovat je neatraktivními tématy. Výhodou je i výrazná opora o český jazyk ...

Filmy, knihy, hry | Učebnice

patro.cz
cena obchodu:
227 Kč
Zobrazit v e-shopu

227 Kč Angličtina pro 3.ročník základní školy RVP - Zahálková Marie

... je určena žákům základní školy, kteří se začínají učit angličtinu v 3. ročníku. S její pomocí si žáci osvojí základy správné výslovnosti, dozvědí se zajímavosti ze života zemí, kde se mluví anglicky, naučí se několik říkanek, písniček a získají základní slovní zásobu, kterou využijí při učení v dalších letech. Učebnici provází pracovní sešit ...

Filmy, knihy, hry | Učebnice

patro.cz
cena obchodu:
227 Kč
Zobrazit v e-shopu

232 Kč Angličtina pro 3. ročník základní školy Pracovní sešit - Vance K.

... psaní. Poskytuje další formy procvičení slovní zásoby, frazeologie a gramatických základů. Umožňuje plánování a zdokonalování vlastního učení. Svojí strukturou kopíruje strukturu učebnice: obsahuje 8 tematických celků a 29 dvoustránkových kapitol. Navíc je za každým tématem zařazena jedna opakovací kapitola. Každá stránka pracovního ...

Filmy, knihy, hry | Učebnice

patro.cz
cena obchodu:
232 Kč
Zobrazit v e-shopu

232 Kč Český jazyk pro 5. ročník základní školy - Horáčková M., Kulhavá M., Hudáčková P. - Košťák Jaromír

Publikace v neotřelé grafické podobě navazuje na koncepci učebnice 4. ročníku. Učebnicí provází šest dětských postav, které jsou žákům blízké svým vyjadřováním i způsobem uvažování. Prostřednictvím učebnice si žáci nenásilnou formou osvojí veškeré učivo požadované závaznými vzdělávacími programy; zahrnuto je i učivo rozšiřující. ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
232 Kč
Zobrazit v e-shopu

232 Kč Team Deutsch Němčina pro 8. a 9. ročník základních škol Pracovní sešit - Esterl Ursula

V pracovním sešitu naleznou žáci rozmanitá cvičení k upevnění probrané látky. Každou lekci uzavírá oddíl „Meine Grammatik a Mein Wortschatz“, díky kterým si mohou samostatně zopakovat gramatické učivo a slovní zásobu. Po každých dvou lekcích si na stránkách „Meilenstein“ hravou formou otestují, co se naučili a zdokumentují pokrok v učení.

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
232 Kč
Zobrazit v e-shopu

233 Kč Fyzika pro 8. ročník základní školy - Kolářová Růžena

... příručka pro učitele, jejíž první část může být pro učitele fyziky jednou z inspirací při tvorbě ŠVP. V druhé části příručky jsou podrobná řešení úloh ze všech čtyř učebnic opatřená doplňujícími poznámkami jak k možným dalším variantám úloh, tak radami a zkušenostmi z realizace pokusů. V závěru je uvedena literatura a webové stránky, kde lze nalézt ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
233 Kč
Zobrazit v e-shopu

233 Kč Fyzika pro 6.ročník základní školy - Bohuněk Jiří

... Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
233 Kč
Zobrazit v e-shopu

235 Kč Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy na CD Metodická příručka | Danuše Kvasničková

Ekologický přírodopis pro 8. ročník základní školy na CD Metodická příručka | Metodická příručka na tomto CD doplňuje učebnici Ekologického přírodopisu pro 7. ročník základní školy. Obsahuje teoretickou část pojednávající o výuce ekologického přírodopisu, v níž autorka přibližuje cíle a význam ekologického přírodopisu, charakterizuje koncepci a strukturu učiva, doporučuje vhodné metody a formy výuky a uvádí obsahový i ...

Knihy v češtině | Ostatní | Média | Data CD ROM

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
235 Kč
Zobrazit v e-shopu

236 Kč Sbírka úloh z matematiky 9 pro základní školy - Trejbal Josef

... procvičovacích úloh využitelných přímo při vyučování nebo při domácí přípravě. Je rozdělena na část algebraickou a geometrickou. V závěru sbírky najdete klíč k řešení všech úloh. Řazení tematických celků odpovídá struktuře učebnic Matematiky pro 9. ročník (algebra a geometrie). Univerzálnost sbírky však zajišťuje její využití nezávisle na těchto ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
236 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 209

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

4 700 697

srovnáváme ceny více než 4 milionů zboží