Reklama

Moderní pedagogika - Průcha, Jan levně

276 Kč Předškolní pedagogika - Koťátková Soňa, Průcha Jan

... zájemcům o problematiku předškolního vzdělávání. Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. je přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu, pracuje jako nezávislý expert a konzultant a vysokoškolský pedagog. V posledních letech vydal mj. knihy Moderní pedagogika, Srovnávací pedagogika, Multikulturní výchova, Dětská řeč a komunikace, je ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
276 Kč
Zobrazit v e-shopu

302 Kč Přehled pedagogiky - Úvod do studia oboru - Průcha Jan

Rok vydání: 2009 (3., aktualizované vydání) Počet stran: 272 Formát: Vázaná Kniha je vstupní branou k hlubšímu poznání pedagogiky - orientuje čtenáře, radí mu a nabízí informační zdroje k dalšímu studiu. Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
302 Kč
Zobrazit v e-shopu

326 Kč Přehled pedagogiky - Průcha Jan

Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a trendech v pedagogických vědách; jejich klíčových poznatcích i otevřených otázkách. Velká pozornost je věnována výzkumným metodám a informačním pramenům. Kniha je určena zájemcům o studium učitelství, studentům pedagogických a sociálních oborů, učitelům, ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
326 Kč
Zobrazit v e-shopu

356 Kč Srovnávací pedagogika - Průcha Jan

Rok vydání: 2012 Počet stran: 264 Formát: Brožovaná Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
356 Kč
Zobrazit v e-shopu

197 Kč Multikulturní výchova - Průcha Jan

Příručka (nejen)pro učitele Rok vydání: 2011 Počet stran: 167 Formát: Brožovaná       Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
197 Kč
Zobrazit v e-shopu

213 Kč Moderní lyžování - Vobr Radek, Štumbauer Jan

Kniha je určena zájemcům o současné technické a metodické poznatky z oblasti klasických a moderních způsobů sjíždění a zatáčení na lyžích. Popisuje jízdu jak na upravených, tak málo či zcela neupravených svazích nejrůznějších sklonů. Do textu je zařazen stručný přehled historického vývoje a nástin biomechaniky sjíždění a zatáčení. Poměrně značná ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
213 Kč
Zobrazit v e-shopu

208 Kč Informační systémy v moderním personálním řízení - Žufan Jan

Publikace vychází z mnohaletých zkušeností autora s problematikou personálních informačních systémů (PIS). Přehledným způsobem předkládá základní informace o architektuře personálních informačních systémů a podrobně rozebírá možnosti a rizika plynoucí z nasazení aplikací PIS za účelem podpory řízení a výkonu personálních procesů. Autor ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
208 Kč
Zobrazit v e-shopu

269 Kč Úvod do moderní psychoanalýzy - Poněšický Jan

Rok vydání: 2003 Počet stran: 211 Formát: Vázaná Představuje náčrt hlubinné psychologie osobnosti, jež zahrnuje jak zdraví, tak i abnormální vývoj. Autorův příspěvek spočívá zejména ve snaze o integraci hlubinného psychologického, behaviorálního i humanistického pojetí člověka na pozadí ...

Knihy | Psychologie | Psychologie

Knihy Dobra
cena obchodu:
269 Kč
Zobrazit v e-shopu

297 Kč Odborné školství a odborné vzdělávání - Průcha Jan

Odborné školství a odborné vzdělávání mají zásadní důležitost pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Tato publikace u nás poprvé objasňuje odborné školství jako komplex různých vzdělávacích institucí, především na úrovni středního školství. Popisuje strukturu tohoto systému a jeho historický vývoj. Pozornost je zaměřena zejména na problémy ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
297 Kč
Zobrazit v e-shopu
Antikvariát Diviš
cena obchodu:
290 Kč
Zobrazit v e-shopu
Reklama


Statistiky
1 141

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 388 699

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží