Reklama

Moderní pedagogika - Průcha, Jan levně

524 Kč Moderní pedagogika - Průcha Jan

... nebo učitel. Víme však, co se opravdu děje ve školách? Co si z nich děti vlastně odnášejí? Jaké je naše školství ve srovnání se světem? A kam vlastně směřuje moderní pedagogické myšlení? Na tyto a další otázky odpovídá ojedinělá publikace, která se po svém prvním vydání rychle stala základní učebnicí i referenčním dílem pro všechny, kdo se zabývají ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
524 Kč
Zobrazit v e-shopu

302 Kč Přehled pedagogiky - Úvod do studia oboru - Průcha Jan

Rok vydání: 2009 (3., aktualizované vydání) Počet stran: 272 Formát: Vázaná Kniha je vstupní branou k hlubšímu poznání pedagogiky - orientuje čtenáře, radí mu a nabízí informační zdroje k dalšímu studiu. Mezinárodně uznávaný autor shromáždil v přehledné práci informace o současném stavu a ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
302 Kč
Zobrazit v e-shopu

356 Kč Srovnávací pedagogika - Průcha Jan

Rok vydání: 2012 Počet stran: 264 Formát: Brožovaná Mezinárodní komparace vzdělávacích systémů Kam směřuje vzdělávání ve světě? Jaká je situace českého školství ve srovnání se zahraničním? Jakými metodami se dnes vzdělávací systémy objektivně porovnávají? Kniha odpovídá na tyto aktuální ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
356 Kč
Zobrazit v e-shopu

197 Kč Multikulturní výchova - Průcha Jan

Příručka (nejen)pro učitele Rok vydání: 2011 Počet stran: 167 Formát: Brožovaná       Problémy soužití a spolupráce lidí z různých etnických, rasových a kulturních společenství jsou v dnešním světě vysoce závažné a mají dlouhodobý charakter. Proto se ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
197 Kč
Zobrazit v e-shopu

198 Kč Moderní lyžování - Štumbauer Jan, Vobr Radek

Kniha je určena zájemcům o současné technické a metodické poznatky z oblasti klasických a moderních způsobů sjíždění a zatáčení na lyžích. Popisuje jízdu jak na upravených, tak málo či zcela neupravených svazích nejrůznějších sklonů. Do textu je zařazen stručný přehled historického vývoje a nástin biomechaniky sjíždění a zatáčení. Poměrně značná ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
198 Kč
Zobrazit v e-shopu

192 Kč Informační systémy v moderním personálním řízení - Žufan Jan

Publikace vychází z mnohaletých zkušeností autora s problematikou personálních informačních systémů (PIS). Přehledným způsobem předkládá základní informace o architektuře personálních informačních systémů a podrobně rozebírá možnosti a rizika plynoucí z nasazení aplikací PIS za účelem podpory řízení a výkonu personálních procesů. Autor ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
192 Kč
Zobrazit v e-shopu

269 Kč Úvod do moderní psychoanalýzy - Poněšický Jan

Rok vydání: 2003 Počet stran: 211 Formát: Vázaná Představuje náčrt hlubinné psychologie osobnosti, jež zahrnuje jak zdraví, tak i abnormální vývoj. Autorův příspěvek spočívá zejména ve snaze o integraci hlubinného psychologického, behaviorálního i humanistického pojetí člověka na pozadí ...

Knihy | Psychologie | Psychologie

Knihy Dobra
cena obchodu:
269 Kč
Zobrazit v e-shopu

297 Kč Odborné školství a odborné vzdělávání - Průcha Jan

Odborné školství a odborné vzdělávání mají zásadní důležitost pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti. Tato publikace u nás poprvé objasňuje odborné školství jako komplex různých vzdělávacích institucí, především na úrovni středního školství. Popisuje strukturu tohoto systému a jeho historický vývoj. Pozornost je zaměřena zejména na problémy ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
297 Kč
Zobrazit v e-shopu

301 Kč Psychologie učení - Průcha Jan

... klasické teoretické koncepce učení, ale i na aktuální problémy ve výchovně-vzdělávací praxi. Autor vychází ze současného názorového trendu v zahraniční psychologii a pedagogice, založeného na přesvědčení, že objasňování a ovlivňování veškerých edukačních procesů ve školním i jiném prostředí musí být podloženo důkazy. Proto je velká pozornost ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
301 Kč
Zobrazit v e-shopu
Antikvariát Diviš
cena obchodu:
290 Kč
Zobrazit v e-shopu
Reklama


Statistiky
1 159

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

6 000 677

srovnáváme ceny více než 6 milionů zboží