Testy 2019 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ levně

cena od 129 Kč

179 Kč Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | P. Adámková,Šárka Pešková,Gabriela Sittová

Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | ... pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z českého jazyka. Obsah I. Úvodní ... testů Publikace je určena: pro žáky 9. ročníků k přípravě na jednotné přijímací zkoušky na střední školy, pro žáky a učitele základních škol pro průběžné ověřování znalostí a dovedností, pro žáky ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
179 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | Petra Adámková,Šárka Dohnalová,Lenka Hofírková,Martina Jirčíková,Šárka Pe...

Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | ... pokrývajících všech 7 tematických celků, 10 cvičných didaktických testů (dalších 300 testových úloh) zpracovaných podle ostrých testů zadaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání v rámci přijímacích řízení v letech 2017 až 2019, Kompletní sada záznamových archů ke všem cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz Řešení všech ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2019-2020 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd

Publikace je určena žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Poskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ( ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

179 Kč Testy 2017 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd

... testu z českého jazyka. Úlohy zahrnují několik okruhů v rámci vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura (porozumění textu, textová návaznost, stylistika, pravopis, slovní zásoba a slovotvorba, tvarosloví, skladba, literární výchova) a odpovídají zadávaným typům úloh v testu. Dvě třetiny úloh jsou pro žáky 5. tříd a třetina pro žáky 7. tříd ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
179 Kč
Zobrazit v e-shopu

179 Kč Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd | P. Pupík,R. Vémolová,P. Zelený

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd | ...  178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování ... základní školy a Standardů pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z matematiky. Sbírková část obsahuje přibližně 250 ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
179 Kč
Zobrazit v e-shopu

179 Kč Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd | P. Pupík,R. Vémolová,P. Zelený

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd | ... číslem 178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování ... základní školy a Standardů pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z matematiky. Sbírková část obsahuje přibližně 250 ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
179 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd | Dana Gazárková,Hana Hedbávná,Hana Lišková,Ivana Ondráčková

Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd | ... roku 2017 a obsahuje tyto části: Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu Dostatek materiálu k procvičení více než 230 testových úloh ve sbírkové ... v rámci přijímacích řízení v letech 2018 a 2019 kompletní sada záznamových archů ke všem cvičným testům spolu se zadáním konstrukčních úloh v odpovídající velikosti ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2019 -2020 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd

Publikace je určena žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Poskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

150 Kč Přijímací zkoušky nanečisto Český jazyk a literatura pro žáky 9. ročníků | Martina Komsová,Martina Malečková,Iveta Novotná,Alena Smyslilová

Přijímací zkoušky nanečisto Český jazyk a literatura pro žáky 9. ročníků | ... a bodováním i vysvětlení řešení testových úloh je publikace ideální pro jednotlivé zájemce, které čeká státní přijímací zkouška. Testy jsou vhodné i pro učitele, kteří si chtějí ověřit připravenost svých žáků na zkoušky a zjistit, v čem žáci vynikají a kterou oblast bude třeba ještě procvičit. Mohou tak získat nejen cennou zpětnou vazbu, ale i ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Český jazyk

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
150 Kč
Zobrazit v e-shopu

179 Kč Testy 2017 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd | V. Brlicová,R. Vémolová,P. Zelený

Testy 2017 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd | ... zorientovat se i v náročnějších zadáních. Žákům 7. tříd naopak doporučujeme přípravu zahájit úlohami určenými pro mladší žáky, aby byla jejich příprava systematická a neopomněli v ní jednodušší úlohy, které se však při přijímacím řízení mohou v testu rovněž objevit. Deset didaktických testů (7 testů pro uchazeče o studium na osmiletých ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
179 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 206

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

6 022 666

srovnáváme ceny více než 6 milionů zboží