Testy 2019 z českého jazyka pro žáky 9. tříd ZŠ levně

cena od 129 Kč

206 Kč Testy 2020 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | Petra Adámková

Testy 2020 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | ... školy. Úvodní část příručky poskytuje informace o didaktickém testu. Následuje sbírková část, ve které naleznete testové úlohy rozdělené podle oblastí českého jazyka (pravopis, slovní zásoba, skladba, tvarosloví, porozumění textu, slohová výchova, literární výchova), s jejichž pomocí si žáci mohou důkladně otestovat dílčí znalosti a zjistit, která ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | Petra Adámková,Šárka Dohnalová,Lenka Hofírková,Martina Jirčíková,Šárka Pe...

Testy 2021-2022 z českého jazyka pro žáky 9. tříd | ... pokrývajících všech 7 tematických celků, 10 cvičných didaktických testů (dalších 300 testových úloh) zpracovaných podle ostrých testů zadaných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání v rámci přijímacích řízení v letech 2017 až 2019, Kompletní sada záznamových archů ke všem cvičným testům ke stažení na www.didaktis.cz Řešení všech ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2019-2020 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd

Publikace je určena žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Poskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ( ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

179 Kč Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd | P. Pupík,R. Vémolová,P. Zelený

Testy 2017 z matematiky pro žáky 9. tříd | ...  178/2016 Sb., která zavádí jednotné přijímací zkoušky, a zohledňuje podobu testů vytvořených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dříve CERMAT) v rámci pilotního ověřování ... základní školy a Standardů pro základní vzdělávání. Testy připravují žáky na formu i obsah didaktického testu z matematiky. Sbírková část obsahuje přibližně 250 ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
179 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd | Dana Gazárková,Hana Hedbávná,Hana Lišková,Ivana Ondráčková

Testy 2021-2022 z matematiky pro žáky 9. tříd | ... roku 2017 a obsahuje tyto části: Praktická doporučení ke zvládnutí didaktického testu Dostatek materiálu k procvičení více než 230 testových úloh ve sbírkové ... v rámci přijímacích řízení v letech 2018 a 2019 kompletní sada záznamových archů ke všem cvičným testům spolu se zadáním konstrukčních úloh v odpovídající velikosti ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd | Hana Lišková

Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd | Publikace Testy 2020 z matematiky pro žáky 9. tříd vám umožní se dobře připravit na přijímací zkoušky na střední školy. Poskytuje základní informace, tipy a ... podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při celostátních přijímacích zkouškách v letech 2017-2019.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

206 Kč Testy 2019 -2020 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd

Publikace je určena žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Poskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Opakování a souhrny

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
206 Kč
Zobrazit v e-shopu

150 Kč Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň | Přemysl Hauser

Didaktika českého jazyka pro 2. stupeň | Obsahem publikace je didaktické podání jazykových jevů probíraných na 1. a 2. stupni základní školy, a to včetně jevů pravopisných. V současné době takový typ publikace na trhu chybí. Autoři nejen podávají didaktický výklad, ale zároveň upozorňují na jevy, jejichž osvojení je pro žáky obtížné.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Společenské a humanitní vědy | Pedagogika a didaktika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
150 Kč
Zobrazit v e-shopu

154 Kč Přijímací zkoušky nanečisto Český jazyk a literatura pro žáky 5. a 7. ročníků | Kamila Krychtálková,collegium

Přijímací zkoušky nanečisto Český jazyk a literatura pro žáky 5. a 7. ročníků | ... formální úpravy testu. Žákům kniha poslouží jako „domácí učitel“ – nabízí jim možnost: vyzkoušet si řešení různých testů vytvořených podle ... a usnadní jim praktickou podporu jejich dítěte při přípravě na zkoušku. Učitelé mohou připravené materiály z knihy využít nejen k testování tříd, ale i souhrnnému opakování učiva během školního roku.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Základní školní výuka | Český jazyk

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
154 Kč
Zobrazit v e-shopu

168 Kč Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra pre 9. ročník | Jarmila Krajčovičová

Príprava na Testovanie 9 - slovenský jazyk a literatúra pre 9. ročník

Knihy ve slovenštině | Učebnice, odborná literatura | Společenské, humanitní vědy | Jazykověda, literární věda, slovníky

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
168 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 176

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 623 508

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží