Pedagogická psychologie pro učitele - Koťa Jaroslav, Jedlička Richard, Slavík Jan levně

cena od 308 Kč

323 Kč Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie - Jedlička Richard

Rok vydání:  2011 Počet stran: 246 Formát: brožovaná     Autor ve své knize vychází z výchovného přístupu, jenž respektuje individuální zvláštnosti žáků. S vědomím náročnosti tohoto přístupu a s využitím řady kazuistik dokládá, jak může být individualizovaný přístup v ...

Knihy | Psychologie | Pedagogika, Speciální pedagogika

Knihy Dobra
cena obchodu:
323 Kč
Zobrazit v e-shopu

467 Kč Pedagogická psychologie pro učitele | Richard Jedlička,Jaroslav Koťa,Jan Slavík

Pedagogická psychologie pro učitele | Učebnice se zaměřuje na psychologické otázky učení, vyučování a výchovného působení na děti a dospívající. Objasňuje podstatu nejčastějších problémů, s nimiž se pedagogičtí pracovníci setkávají při řízené socializaci a jejích poruchách, včetně konfliktů odehrávajících se v každodenních školních interakcích.

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Společenské a humanitní vědy | Pedagogika a didaktika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
467 Kč
Zobrazit v e-shopu

320 Kč Válečný deník historika - Slavík Jan

... 544 Formát: Vázaná     Zboží lze zakoupit pouze v E-SHOPU.   Deníkové zápisky a komentáře k politickým událostem, k postupu válečných operací druhé světové války a úvahy o budoucím vývoji z pera jednoho z nejvýznamnějších českých historiků doby první republiky Jana Slavíka (1885—1978). ...

Knihy | Beletrie, naučná literatura | Beletrie, poezie, pro děti

Knihy Dobra
cena obchodu:
320 Kč
Zobrazit v e-shopu

310 Kč Lékařská psychologie - Vymětal

Lékařská psychologie - Vymětal (Jan Vymětal) | Vázaná, laminovazba, dobrý stav. Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí (příbuzní, přátelé apod.). Jejím úkolem je působit proti dehumanizaci medicíny a chránit tím nejen nemocného, ale ve svém důsledku i lékaře. Snaží ...

SPOLEČENSKÉ (I JINÉ) VĚDY

Antikvariát Kodytek
cena obchodu:
310 Kč
Zobrazit v e-shopu

336 Kč Hudební psychologie pro učitele | František Sedlák,Hana Váňová

Hudební psychologie pro učitele | Monografie Hudební psychologie pro učitele poskytuje výběr a strukturalizaci těch základních poznatků, které pomohou pedagogům diagnostikovat a rozvíjet vnitřní předpoklady žáků pro vnímání, prožívání a vytváření hudby a ovlivňovat průběh i kvalitu těchto procesů. Důraz je kladen zejména na psychologii hudebních schopností a činností.

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
336 Kč
Zobrazit v e-shopu

332 Kč Líný učitel Cesta pedagogického hrdiny | Robert Čapek

Líný učitel Cesta pedagogického hrdiny | ... , který se rozhodl učit moderně, se vlastně vydává na cestu pedagogického hrdiny. Na jeho cestě jej mohou potkat mnohá protivenství. Zatímco předchozí publikace Líný učitel: jak učit dobře a efektivně ukázala, jak realizovat podporující a klimatické vyučování v praxi, tato kniha nejen ukáže další příklady práce ve třídě, ale nabízí i pohled na ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Společenské a humanitní vědy | Pedagogika a didaktika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
332 Kč
Zobrazit v e-shopu

350 Kč Teorie a praxe poradenské psychologie - Procházka Roman, Šmahaj Jan, Kolařík Marek, Lečbyh Martin

Rok vydání: 2014 Počet stran: 249 Formát: Brožovaná     V jednotlivých kapitolách se autoři zabývají teoretickým zázemím poradenské psychologie a pomocí stručných příkladů je propojují s poradenskou praxí. Nevyhýbají se ani úskalím, se kterými se pracovníci i ...

Knihy | Psychologie | Psychologie

Knihy Dobra
cena obchodu:
350 Kč
Zobrazit v e-shopu

353 Kč Fantastický realismus 1960 - 1966: Jan Jedlička - Vladivoj Kotyza - Mikuláš Rachlík | Jan Jedlička

Fantastický realismus 1960 - 1966: Jan Jedlička - Vladivoj Kotyza - Mikuláš Rachlík | Katalog k výstavě představuje dílo tří malířů, Jana Jedličky, Vladivoje Kotyzy a Mikuláše Rachlíka, kteří se setkali na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1961- 1968. Tehdy směřovali k fantaskní a groteskní malbě. Odmítali jakékoliv programy. Přesto bylo cosi, co je spojovalo: zájem o fantastické v realitě, které ovšem nemuseli příliš ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Společenské a humanitní vědy | Umění

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
353 Kč
Zobrazit v e-shopu

357 Kč Zpověď Druida - Životadárný řád linií v přírodě - Jaroslav Jan Johann

Rok vydání: 2002 Počet stran: 269 Formát: Vázaná Tato kniha seznamuje čtenáře s podivuhodným řádem linií - fantastickým fenoménem projevujícím se na každém místě naší planety a zasahujícím přímo, nebo nepřímo snad do všech oborů lidské činnosti. Odkrývání řádu linií je provedeno výkladem ...

Knihy | Dobra

Knihy Dobra
cena obchodu:
357 Kč
Zobrazit v e-shopu

411 Kč Psychometrika - Měření v psychologii - Urbánek Tomáš, Denglerová Denisa, Širůček Jan

  Rok vydání: 2011 Počet stran: 319 Formát: Vázaná     V psychologii, ale i pedagogice a dalších příbuzných oborech se často používají výkonové a znalostní testy, osobnostní nebo postojové dotazníky. Tyto metody jsou vytvářeny na základě teorií a postupů ...

Knihy | Psychologie | Psychologie

Knihy Dobra
cena obchodu:
411 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 165

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 232 268

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží