Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku Miroslav Plaček levně

495 Kč Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Filip Zelený,Dalibor Feuereisl

Poznávací značky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Na 448 okrových stránkách nalezne čtenář spoustu dobových fotografií motocyklů a automobilů (294), 44 archívních dokumentů a 58 vyčerpávajících tabulek s rozdělovníky, doprovodné grafiky s vyobrazením značek (293), různé informativní mapky (5), zahraniční čtenář pak zde najde podrobné resumé v anglickém i německém jazyce.

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Technika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
495 Kč
Zobrazit v e-shopu
Antikvariát Diviš
cena obchodu:
490 Kč
Zobrazit v e-shopu

545 Kč Encyklopedie městkých bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Zdeněk Fišera

Encyklopedie městkých bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | V návaznosti na titul o městských věžích se tentokrát autor věnuje fenoménu městských bran, z nichž stovky již v průběhu času, a to zejména v 17. a pak v 19. století, zanikly, ale desítky ještě dodnes existují a dotvářejí nenapodobitelný kolorit mnoha našich měst. Po úvodních kapitolách věnovaných vývoji bran a jejich rozdělení následuje abecedně ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
545 Kč
Zobrazit v e-shopu

545 Kč Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Zdeněk Fišera

Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Městské věže představovaly reprezentační stavby města, ať už stály samostatně, nebo tvořily součást důležité městské budovy. Vznikaly často jako součást farních kostelů nebo radnic, ale jako tzv. věžovité brány byly někdy zapojeny do městského opevnění. Mívaly i obranný charakter, ale primární byl jejich strážní účel: střežení okolí města v době ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
545 Kč
Zobrazit v e-shopu

552 Kč Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Stanislav Burachovič,Stanislav Wieser

Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku | Kniha podrobně sleduje nejen naše světoznámé lázně, které se po desetiletích devastace znovu snaží zaujmout odpovídající místo v Evropě, ale i velké množství známých i méně známých a dnes i pozapomenutých lokalit, ať již lázní či léčivých pramenů. Zasvěcený text sleduje dějiny, diagnostiku, ale i přírodní krásy okolí a další související okolnosti. ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Cestování | Průvodci ČR

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
552 Kč
Zobrazit v e-shopu

664 Kč Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku | Jana Čižmářová

Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku | Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v Brně. Po úvodních statích následuje encyklopedická část, mapující jednotlivé lokality s keltskými nálezy, ať již jde o hradiště, ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Dějiny států

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
664 Kč
Zobrazit v e-shopu

679 Kč Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku - Jana Čižmářová

Pandán k práci J. Waldhausera Encyklopedie Keltů v Čechách je prvním souhrnným přehledem našich poznatků o Keltech na Moravě, který přináší přední specialistka na tuto problematiku, pracovnice Moravského zemského muzea v Brně. Po úvodních statích následuje encyklopedická část, mapující jednotlivé lokality s keltskými nálezy, ať již jde o hradiště, ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

Fantasyobchod.cz
cena obchodu:
679 Kč
Zobrazit v e-shopu

703 Kč Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III.díl | Hana Hlušičková

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III.díl | Třetí svazek unikátní encyklopedie zachycující stávající i vybrané zaniklé technické památky z nejrůznějších oborů a oblastí od průmyslové architektury, dopravy, sklářství, energetiky až po vodohospodářství a železářství zahrnuje encyklopedická hesla řazená podle lokalit od písmene P (včetně Prahy) až po počátek písmena S. V rámci jednotlivých ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Technika | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
703 Kč
Zobrazit v e-shopu

703 Kč Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV.díl | Hana Hlušičková

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV.díl | Závěrečný svazek encyklopedie zahrnuje zbývající písmena abecedy (S až Ž) a zároveň dodatky k jednotlivých heslům, a to včetně výčtu ztrát, které přinesly povodně ze srpna roku 2002. Součástí tohoto svazku je i řada užitečných příloh: terminologický slovník, biografický slovníček, soupis muzeí, expozic, skanzenů, ale i rodných domků, pamětních ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Technika | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
703 Kč
Zobrazit v e-shopu

748 Kč Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. díl | Hana Hlušičková

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. díl | Početný kolektiv odborníků na jednotlivé obory a pracovníků památkové péče sestavil unikátní lexikon, který zahrne v plánovaných třech svazcích technické památky nejrůznějšího typu a z celé škály technických oborů na našem území. Komplet uzavře slovník odborných výrazů, slovníček osobností, přehled muzeí (včetně expozic), skanzenů, pamětních desek ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Technika | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
748 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 169

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 881 786

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží