Soudobé dějiny 3-4/2012 levně

cena od 317 Kč

334 Kč Soukromá válka Huga Vavrečky - Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945-1952) | Wohlmuth Markupová Jana

Soukromá válka Huga Vavrečky - Mikrohistorie z rozhraní soudobých dějin (1945-1952) | Jméno Huga Vavrečky (1880–1952), novináře, diplomata, ředitele firmy Baťa, ministra propagandy a dědečka bratrů Havlových, zaznívá v české historiografii spíše okrajově. Jemu samotnému byla pozornost věnována doposud jen sporadicky, přímo posledním letům jeho života pak vůbec. Právě ony přitom patří k těm, které kladou nejvíce otázek a přinášejí ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
334 Kč
Zobrazit v e-shopu

401 Kč Soudobé dějiny v pohybu | Jiří Pešek,Oliver Rathkolb

Soudobé dějiny v pohybu | ... stručně načrtl kontury vývoje oboru. Následující dvě studie (Hanns Haas a Maria Mesner) věnují pozornost relativně novým tematickým polím výzkumu: regionálním soudobým dějinám a historiografii žen. Druhou část publikace tvoří tři interview s výraznými, přitom zaměřením badatelských zájmů odlišnými – vídeňskými – protagonisty oboru (Gerhard Botz ...

Knihy v češtině | Učebnice a odborná literatura | Společenské a humanitní vědy | Historie

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
401 Kč
Zobrazit v e-shopu

734 Kč Soudobé dějiny Příručka učitele badatelského dějepisu | kolektiv autorů ÚSTR

Soudobé dějiny Příručka učitele badatelského dějepisu | Příručka učitele doplňuje sadu materiálů k badatelské výuce dějepisu. Každé kapitole jsou věnovány čtyři strany: První dvoustrana obsahuje vzdělávací cíle kapitoly, vazbu na stávající verzi RVP ZV (2021) a návrh na uchopení kapitoly tak, aby ji bylo možné zvládnout během vyučovací hodiny. Na druhé dvoustraně jsou uvedeny komentáře ke každé části ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
734 Kč
Zobrazit v e-shopu

765 Kč Soudobé dějiny Příručka učitele badatelského dějepisu

Příručka učitele doplňuje sadu materiálů k badatelské výuce dějepisu. Každé kapitole jsou věnovány čtyři strany: První dvoustrana obsahuje vzdělávací cíle kapitoly, vazbu na stávající verzi RVP ZV (2021) a návrh na uchopení kapitoly tak, aby ji bylo možné zvládnout během vyučovací hodiny. Na druhé dvoustraně jsou uvedeny komentáře ke každé části ...

Filmy, knihy, hry | Knihy

patro.cz
cena obchodu:
765 Kč
Zobrazit v e-shopu

317 Kč Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu | kolektiv autorů

Prameny k dějinám trestního práva v českých zemích v období absolutismu | Kniha představuje prameny k trestnímu právu v českém státě v 17. a v první polovině 18. století. Klade si za úkol seznámit historiky, právníky, ale i širší veřejnost s kořeny právní kultury, ze které se zrodilo moderní trestní právo konce 18. a 19. století platné v českých zemích. Absolutistické zákoníky začínají opouštět sakrální chápání zločinu a ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Literatura faktu

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
317 Kč
Zobrazit v e-shopu

319 Kč Dějiny národů | Peter Furtado

Dějiny národů | Po této knize sáhne každý, kdo hledá svěží a neotřelý způsob, jak poznat dějiny nejrůznějších národů. Většina publikací o světové historii nám přináší uniformní vyprávění psané z pohledu jediného autora, ale tato kniha představuje 28 rozmanitých esejí sepsaných předními historiky různých národností. Každý z nich vytvořil jedinečný portrét svého ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Dějiny států

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
319 Kč
Zobrazit v e-shopu

319 Kč Dějiny v datech | František Čapka

Dějiny v datech | První díl historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových dějin od Sámovy říše po nástup Habsburků. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech, a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Dějiny států

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
319 Kč
Zobrazit v e-shopu

319 Kč Dějiny v datech II | František Čapka

Dějiny v datech II | Druhá část historické příručky nabízí ucelený přehled českých a světových dějin od nástupu Habsburků až do současnosti. Unikátní kniha obsahuje základní údaje o nejvýznamnějších politických, hospodářských a kulturních dějinných událostech a díky srozumitelnému uspořádání lze snadno porovnat, co se v dané době odehrávalo v českých zemích a ve světě. ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Dějiny států

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
319 Kč
Zobrazit v e-shopu

319 Kč Dějiny československých legií v datech | Jiří Fidler

Dějiny československých legií v datech | První ucelené dějiny českých legií, které doposud nebyly do takové míry zpracovány. Renomovaný historik Jiří Fidler díky svému archivnímu výzkumu získal zevrubný materiál, který je doprovázen více než třemi sty unikátními fotografiemi. Historie legií je rozdělena na tři období, 1914 až 1917, rok 1918, a pak roky 1919 až 1920. Základní texty ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Faktografické biografie

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
319 Kč
Zobrazit v e-shopu

319 Kč Stručné dějiny stvoření | Bill Mesler,H. James Cleaves

Stručné dějiny stvoření | Kniha dvojice amerických autorů Stručné dějiny stvoření představuje historii západní vědy jako příběh hledání odpovědi na tu zřejmě nejzávažnější otázku, jíž se věda vůbec zabývá: Jak vznikl život?

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Literatura faktu

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
319 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 207

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

5 273 991

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží