Kultura v českých dějinách 19. století - Kučera, Martin levně

410 Kč Kultura v českých dějinách 19.století - Kučera Martin

... 2011 Počet stran: 619 Formát: Vázaná       Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké literatuře dosud není adekvátně zpracována. Po obsáhlé první ...

Knihy | Beletrie, naučná literatura | Beletrie, poezie, pro děti

Knihy Dobra
cena obchodu:
410 Kč
Zobrazit v e-shopu

319 Kč Kultura v českých dějinách 19. století | Martin Kučera

Kultura v českých dějinách 19. století | Historik Martin Kučera řeší v této monografii jednu ze základních otázek výzkumu národních dějin, totiž otázku dějin kultury, která podle jeho názoru v české vědecké ... rámce, k němuž kulturní paradigma 19. století, počínaje romantikou, tvořilo přípravu. Poslední, 6. kapitola konstituuje na základě dosažených výsledků filozofii dějin kultury jako obor.

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
319 Kč
Zobrazit v e-shopu
Antikvariát Diviš
cena obchodu:
240 Kč
Zobrazit v e-shopu

249 Kč Zločin a trest v české kultuře 19. století | Lucie Peisertová

Zločin a trest v české kultuře 19. století | ... ročníku plzeňského sympozia (25.–27. 2. 2010), tematizujícím kategorie zločinu a trestu v české kultuře 19. století z pohledu různých humanitních oborů. Konferenční příspěvky vycházejí z teze, že zločiny a tresty patří k lidské společnosti od počátku jejích dějin a střetávání se a konfrontace se psanými i nepsanými, zjevnými či skrytými pravidly a ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
249 Kč
Zobrazit v e-shopu

270 Kč Člověk a stroj v české kultuře 19. století | Taťána Petrasová; Pavla Machalíková

Člověk a stroj v české kultuře 19. století | Publikace přináší tři desítky příspěvků z 32. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, které se každoročně pořádá v Plzni. Badatelé z oboru hospodářských dějin, dějin vědy i výtvarného umění, literární historikové, muzikologové, historikové filmu i fotografie ukazují, jak vypadal svět „mechanického věku“ předtím, než ho objevila ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Technika | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
270 Kč
Zobrazit v e-shopu

308 Kč Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století | Eva Bendová,Martin Hrdina,Kateřina Piorecká

Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století | Kniha přináší příspěvky k 38. ročníku plzeňského mezioborového sympozia, věnovaného tématu času v životě člověka a společnosti „dlouhého“ 19. století. Autoři jednotlivých studií věnují pozornost jak prožívání a vnímání času z pohledu různých společenských vrstev – aristokracie i neprivilegovaného obyvatelstva venkova a měst –, tak i různým významům ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
308 Kč
Zobrazit v e-shopu

284 Kč Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století | Martin Hrdina,Kateřina Piorecká

Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století | ... ročníku plzeňského sympozia, při němž se badatelé sešli nad problémy spjatými s 19. stoletím. Historici, filozofové, sociologové, literární vědci, kunsthistorici, etnologové i ... přes různě motivované pseudonymní veřejné vystupování po traktování cizího jakožto součásti českých národních tradic. Za jakých podmínek se mystifikace, kterou v běžném ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
284 Kč
Zobrazit v e-shopu

311 Kč Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století - kol. autorů

... :   Formát: Brožovaná Zboží lze zakoupit pouze v E-SHOPU.   Sborník 32 příspěvků z 29. ročníku plzeňského sympozia k problematice 19. století obsahuje práce historiků umění i historiků obecných, literárních vědců, muzikologů a odborníků dalších společenskovědních disciplín (filozofie, právo, sport, tanec ...

Knihy | Beletrie, naučná literatura | Beletrie, poezie, pro děti

Knihy Dobra
cena obchodu:
311 Kč
Zobrazit v e-shopu

335 Kč Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století | Zdeněk Hojda,Marta Ottlová,Roman Prahl

Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století | Pojmy uvedené v názvu sborníku z 37. mezioborového plzeňského sympozia ke kultuře 19. století v sobě nesou bohaté a vrstevnaté symbolické a metaforické konotace. Jednotlivé příspěvky tematizují nejen fyzické či technické „světlo“, ale i osvětu a dědictví osvícenství, nejen stíny luceren a kandelábrů, ale i stíny minulosti či smrti, nejen tmu, ale i ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
335 Kč
Zobrazit v e-shopu

348 Kč Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19.a 20. století | Jan Randák

Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19.a 20. století | Téma zbabělosti a hrdinství musí logicky pracovat s velmi jemnými a mnohdy neuchopitelnými esencemi, jako jsou psychologie osobnosti, svědomí či dokonce víra. A právě schopnost překročit hranice své existence a doslova nasadit svůj život za něco mnohdy tak abstraktního, jako je ideál demokracie či svobody, je skutečným tajemstvím, do kterého se ...

Knihy v češtině | Populárně naučná pro dospělé | Dějiny a fakta | Politika

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
348 Kč
Zobrazit v e-shopu


Statistiky
1 166

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

5 232 279

srovnáváme ceny více než 5 milionů zboží