Reklama

Zbierka testov levně

82 Kč Čo vzišlo z mojich pier | Danuša Dragulová-Faktorová

Čo vzišlo z mojich pier | Zbierka básní pre dospelých je prierezom básnickej tvorby Danuše Dragulovej-Faktorovej v rokoch 1997-2007. V témach, postojoch, vnímaní i spracovaní odráža autorkin osobnostný i umelecký vývoj a vťahuje čitateľov do prežívania poznaného i menej známeho. Pritom autorke ide o to, ako píše v úvode knižky, aby čitateľ pootvoril dvere vlastným ...

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
82 Kč
Zobrazit v e-shopu

83 Kč Svet posadnutých | Ladislav Herzog

Svet posadnutých | ... život ľudí prácou spojených s riekou, ale i vzácnych pomocníkov na brehu. Hoci L. Herzog vplával do dôchodcovského veku, písaniu ostáva verný. Dôkazom toho je nová kniha poviedok Plavba za horizont a spomínaná zbierka básní Svet posadnutých, v ktorej svoje životné skúsenosti a pocity pretlmočil aj do veršovanej podoby. Ozaj vydarený básnický debut!

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Lyrická

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
83 Kč
Zobrazit v e-shopu

83 Kč Psie časy | neuvedený autor

Psie časy | V poradí piata zbierka od autora, ktorý pracuje ako predseda senátu Najvyššieho súdu SR v Bratislave. Je rozdelená na časti Obyčajní ľudia a Psie časy, a zachytáva krátke pravdy, básnikove postrehy i pocity.

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
83 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Popísané páperie | Stanislav Háber

Popísané páperie | Popísané páperie je zbierka intímnej poézie autora, ktorý je známy svojou ľúbostnou poéziou nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Kniha obsahuje ocenenú poéziu ... Popisuje tak často i zložité situácie, ktoré sa vyskytnú v každom vzťahu, čím je zbierka 108 básní originálna, ale aj oslovujúca iných, a nachádza z týchto situácií vlastné svojské ...

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Lyrická

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Testovanie 9 do vrecka | Karol Lukáč,Alena Naďová

Testovanie 9 do vrecka | Testovanie do vrecka 9 obsahuje 5 testov zo slovenského jazyka a literatúry a 5 tesov z matematiky. Na konci publikácie sú uvedené riešenia na bezproblémové overenie správnosti odpovedí.

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Testovanie 5 do vrecka | neuvedený autor

Testovanie 5 do vrecka | ... je určená na prípravu na Testovanie 5. Praktická brožúrka formátu A6 ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí zo slovenského jazyka aj z matematiky prostredníctvom 10 testov. Prínos publikácie podporuje grafické spracovanie a formulácia úloh, ktoré vychádzajú z požiadaviek kladených na žiakov pri Testovaní 5. Súčasťou publikácie sú aj riešenia ...

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Skameniem | Stanislav Háber

Skameniem | Skameniem je dvanásta zbierka poézie Stanislava Hábera, v ktorej nastoľuje novým spôsobom pohľady večne dobiedzajúcich tém u každého človeka. Je každý sám sebe Spasiteľom, alebo naopak, ten, čo hovorí o kruhoch svetla je v skutočnosti v tieni, len si to neuvedomuje? Máme všetci narodením uviazané šatky okolo očí, aby sme nevideli skutočné pravdy ...

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Ab imo pectore (z hĺbky srdca) | Pavel Urban

Ab imo pectore (z hĺbky srdca) | ... súťažiam (laureát Ceny Pavla Straussa, ale aj víťaz Wolkrovej Polianky). Svetlo sveta však uzrela v roku 2005 aj jeho prvotina – Obrázky z raja. Nová básnická zbierka pod názvom Ab imo pectore (Z hĺbky srdca) pokračuje v započatom trende. Dosiaľ sa Urban vyprofiloval ako tvorca impresívnej lyriky. Bez zdĺhavých, hlboko filozofických reflexií sa ...

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Lyrická

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Sedem košov odrobiniek | Blažej Belák

Sedem košov odrobiniek | B. Belák je dlhoročný prekladateľ odbornej, náboženskej a umeleckej literatúry, autor básnických zbierok, krátkych próz, noviel či reportážnych čŕt. Zbierka Sedem košov odrobiniek je básnickým hľadaním prepony medzi zástupom biblických hrdinov a dnešnými či ešte nedávnymi typmi slovenského človeka. Významovú prepojenosť osudov známych historických ...

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Epická

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu

84 Kč Obnovovanie kvetu | Martin Vlado

Obnovovanie kvetu | Nová zbierka, členená na tri časti, sa aj vďaka umeleckej, ale predovšetkým osobnostnej zrelosti autora, sústredí na prežívanie kompromisných zamotaných situácií. Autor ich však nevníma ako prekážku, naopak, sám sebe dovoľuje prežiť i tieto stránky života a vďaka nim ďalej dozrieva.

Knihy ve slovenštině | Beletrie pro dospělé | Poezie | Všeobecné a ostatní

NEJLEVNĚJŠÍ KNIHY
cena obchodu:
84 Kč
Zobrazit v e-shopu
Reklama


Statistiky
1 159

vyhledáváme u více než 1 100 e-shopů

6 000 641

srovnáváme ceny více než 6 milionů zboží