Zpracování a uchovávání dat

Zpracování dat Návštěvníka ("uživatele")

Log data

Provozovatel uchovává základní informace o každém zobrazení stránky na serveru, tzv. "Log Data". Data jsou uchovávána po dobu max. 30 dní a zahrnují informace jako datum, čas, IP adresu, identifikaci prohlížeče a navštívenou stránku.

Pohyb návštěvníka

Provozovatel zpracovává data o návštěvníkovi za účelem provozování placeného i bezplatného systému agregovaného katalogu produktů a prevenci proti podvodným proklikům.

Data jsou uchovávána v anonymizované formě nejdéle 12 měsíců a nejsou poskytována dalším subjektům. Výjimkou může být důvodné podezření na podvodné prokliky poškozující kteroukoliv ze zúčastněných stran a stejně tak v případě zákonné povinnosti poskytnutí údajů státním subjektům.

Zálohování

Data mohou být archivována formou záloh a dostupná tedy i po jejich odstranění z Portálu. K výmazu záloh dochází automaticky nejpozději po 30 dnech od jejich vytvoření.

Třetí strany

Infrastrukturu pro provoz Portálu zajišťují třetí strany: vpsFree.cz (hosting, CZ), Cloudflare (CDN, US).

U těchto stran nedochází ke zpracovávání osobních údajů. Může u nich však docházet k ukládání některých údajů čitelných z komunikace mezi prohlížečem a serverem (IP adresa, navštívená stránka apod.).

Cookies

Za účelem poskytování dynamického obsahu a dosažení funkčnosti využíváme tzv. Cookies. Bez jejich používání není možné zaručit správnou funkčnost Portálu tak, jak byla zamýšlena.

Zpracování dat Obchodníka ("e-shopu")

Provozovatel uchovává a může zobrazovat veškeré Obchodníkem dodané informace jako:

Provozovatel zpracovává a uchovává Obchodníkem dodanou databázi produktů ("XML Feed"). Informace dodávané touto formou Provozovatel dále zpřístupňuje veřejnosti na Portále www.hledejlevne.cz.

Provozovatel uchovává informace o platbách mezi ním a Obchodníkem.

Informace jsou uchovávány do odstranění Obchodníka z Portálu (ať už na žádost Obchodníka nebo z iniciativy Provozovatele).

Získané údaje nejsou ze strany Provozovatele kromě prezentace na webu Portálu nijak dále předávána dalším subjektům.

Zasílané informace

Obchodník má možnost nastavit okruhy a četnost zasílání informací týkajících se jeho registrace na Portálu. Volby jsou k dispozici po přihlášení v sekci Upozornění a podpora.

Kritická upozornění nelze vypnout (např. změna Obchodních podmínek), neboť by došlo k odstranění jediného komunikačního kanálu. Je však možné nastavit maximální frekvenci zasílání těchto sdělení, viz. předchozí bod.

Vymazání dat

Obchodník má právo na odstranění jeho dat z Portálu. Může tak učinit žádostí zadanou po přihlášení v sekci Upozornění a podpora, případně e-mailem na into [at] hledejlevne.cz

Při vyjmutí Obchodníka z portálu dojde také k přerušení komunikace ze strany Portálu.

Statistiky
1 209

vyhledáváme u více než 1 200 e-shopů

4 698 205

srovnáváme ceny více než 4 milionů zboží